Nagrade Departmana za 2018 godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili:

Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka
katedre
Marko Obrenić

 

asistent

 

Posvećenost proračunima kratkih spojeva i koordinaciji relejne zaštite u uslovima neizvesnosti nastupajućih aktivnih distributivnih mreža 221
Ivan Todorović

 

asistent

 

Zbog ostvarenih uspeha u naučno-istraživačkom radu, izrađene doktorske disetacije, kao  i  zbog svesrdnog zalaganja u promociji I razvoju unapređenja međunarodne saradnje Katedre I DEET 222
Vladimir Rajs docent za izuzetnu posvećenost studentima i unapređenje nastavnog procesa 223
Vladimir Ostojić asistent sa doktoratom U 2018. godini je doktorirao i postao prvi asistent s doktoratom na KTIOS. Isticao se zalaganjem na svim predmetima na kojima je angažovan kao asistent i pružao je pomoć oko održavanje katedarskog moodle sajta. Uz solidnu naučnu produkciju u 2018. godini bio je i prvi autor Praktikuma iz Komunikacionih sistema 224
Ivan Gutai laborant zbog njegovog izuzetnog zalaganja i doprinosa u podršci aktivnostima Katedre za električna merenja u nastavi, u naučno-istraživačkom radu i u radu Laboratorije za metrologiju. 225
Haška Kristijan asistent izuzetan doprinos nastavno-naučnim aktivnostima Katedre. 226
Katedra za teorijsku elektrotehniku privreda za najznačajniji finansijski doprinos DEET iz poslova sa privredom 226
SIEMENS d.o.o. Beograd kompanija kompanija SIEMENS d.o.o. Beograd je u toku 2018 godine imala najuspešniju saradnju sa katedrom za energetsku elektroniku i pretvarače
222
WolkAbaut kompanija kompanija WolkAbaut je u toku 2018 godine imala najuspešniju saradnju sa katedrom za elektroniku i na velikom doprinosu u inovaciji obrazovnog sistema 223
Grundfos kompanija Grundfos je u toku 2018 godine imala najuspešniju saradnju sa katedrom za električna merenja u oblasti metrologije 225
Luka Strezoski   za nastavnika sa najvećim brojem radova u 2018. godini 221
Goran Stojanović   za člana DEET sa najvećim brojem citata u 2018. godini 223
Sanja Kojić   za asistenta-saradnika sa najvećim brojem radova u 2018. godini 223