Nagrade Departmana za 2022. godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili:

Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka
katedre
Jelena Sekulić asistent Asistentkinja Jelena Sekulić se svojim ogromnim zalaganjem, kako u nastavnim, tako i u nenastavnim aktivnostima, ističe u poslednjih nekoliko godina, a u tekućoj godini njena požrtvovanost i angažovanost u organizaciji i proticanju međunarodne konferencije IEEE PES ISGT Europe 2022, pored svih ostalih doprinosa, je dovela do toga da je Katedra 221 predloži za najzaslužnijeg pojedinca u ovoj godini. 221
Barbara Vujkov asistent Za ostvarivanje značajnih rezultata u oblasti naučno-istraživačkog rada kao i izuzetnoj posvećenosti unapređenju nastavnog procesa. 222
Marko Vasiljević Toskić asistent Za veliko zalaganje u radu sa studentima i uspešan naučno-istraživački rad. 223
Branka Stojković administrativni saradnik Zato što je omogućila svima na katedri da rade ono u čemu su dobri, tako što umesto njih radi ono u čemu nisu, a ona jeste, i sve je bolja u tome. 224
Milan Šaš asistent Asistent Milan Šaš je dao značajan doprinos aktivnostima Katedre za električna merenja – posebno razvoju studijskih programa OAS i MAS Merenje i regulacija, razvoju studijskih grupa Merno-informacioni sistemi u okviru OAS i MAS Energetika, elektronika i telekomunikacije, kao i razvoju Laboratorije za metrologiju. 225
Dragan Kljajić docent Katedra za teorijsku elektrotehniku dodeljuje novogodišnju nagradu za najzaslužnijeg člana kolegi doc. dr Draganu Kljajiću, za postignute rezultate u naučno-istraživačkom radu i uspešno rukovođenje projektom “Procena izloženosti 5G zračenja u senzorskim sistemima za monitoring EM polja”. 226
Miodrag Milutinov docent Za značajan doprinos razvoju i održavanju laboratorije za osnove elektrotehnike. 226
Vladimir Rajs vanredni profesor za nastavnika sa najvećim brojem radova sa SCI liste objavljenim u 2022. godini 223
Boris Dumnić vanredni profesor za člana DEET sa najvećim brojem heterocitata u 2022. godini (prema Scopus bazi) 222
Marina Bulat asistent za saradnika ili istraživača u istraživačkom ili naučnom zvanju sa najvećim brojem radova u 2022. godini 225
Schneider Electric d.o.o.
kompanija za najznačajniji finansijski doprinos DEET iz poslova sa privredom i poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 221
Danfoss Srbija d.o.o. kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 222
Eaton Electric d.o.o. kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 222
MikroElektronika d.o.o.

 

kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 225