Nagrade Departmana za 2023. godinu

Godišnje nagrade departmana (zahvalnice ili plakete) su dobili:

Dobitnik nagrade Zvanje Obrazloženje Oznaka
katedre
Darko Lazarević asistent Za ogromno zalaganje u svim aktivnostima Katedre, a posebno u razvoju Laboratorije za pametne mreže. 221
Mladen Vučković asistent Za izuzetnu posvećenost unapređenju nastavnog procesa kao i doprinos u promotivnim aktivnostima Katedre. 222
Milan Bodić asistent Za odlične rezultate u naučnoistraživačkom radu i izuzetnu aktivnost u promociji Katedre za elektroniku i Departmana. 223
Dragana Bajović vanredni profesor Za približavanje Katedre svetu, kroz naučno-istraživački rad vrhunskog nivoa. 224
Sanja Mandić asistent Asistentkinja Sanja Mandić je pružila značajan doprinos aktivnostima i promociji Katedre za električna merenja – posebno razvoju laboratorijskih vežbi u oblasti mikroprocesorskih      merno-informacionih sistema i biomedicinske instrumentacije, promociji studijskih programa u kojima Katedra učestvuje, kao i naučnoj produkciji i aktivnostima Katedre na međunarodnim projektima. 225
Gorana Mijatović docent Doc. dr Gorana Mijatović je nesebičnim zalaganjem dala velik doprinos nastavnim aktivnostima Katedre, paralelno sa svojim naučno-istraživačkim radom. 226
Goran Stojanović redovni profesor za nastavnika sa najvećim brojem radova sa SCI liste objavljenim u 2023. godini 223
Goran Stojanović vanredni profesor za člana DEET sa najvećim brojem heterocitata u 2023. godini (prema Scopus bazi) 222
Milan Radovanović viši naučni saradnik za saradnika ili istraživača u istraživačkom ili naučnom zvanju sa najvećim brojem radova u 2023. godini 223
Elektromreža Srbije – EMS AD kompanija za najznačajniji finansijski doprinos DEET iz poslova sa privredom i poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 221
Brose d.o.o. kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 222
Robert Bosch d.o.o. kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 222
Continental Automotive Serbia d.o.o.

 

kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 224
Direkcija za mere i dragocene metale

 

kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 225
MikroElektronika d.o.o.

 

kompanija za poseban doprinos razvoju studija elektrotehnike i računarstva 225