Pravilnik o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora na Univerzitetu u Novom Sadu (od 10.7.2009. godine; izmene i dopune: 15.12.2014. i 30.1.2020. godine)

Poštovane koleginice i kolege,

Ovde se možete informisati o uslovima i načinu angažovanja gostujućeg profesora na Univerzitetu u Novom Sadu.

Puno pozdrava,

Mirjana Damnjanović