Centralna audio-biblioteka Univerziteta u Novom Sadu – CABUNS

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.04.2016. – 31.03.2020.

Partneri na projektu:

1) Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija;
2) Univerzitet u Novom Sadu, Srbija;
3) Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija;
4) AlfaNum doo, Novi Sad, Srbija.

Budžet projekta: 5.563.652,00 din - ukupan budžet projekta, 3.911.546,00 din - budžet FTN-a

Rukovodilac: prof. dr Vlado Delić

Web sajt projekta: http://www.telekom.ftn.uns.ac.rs/projekti.html

CABUNS projekat je osmišljen sa ambicijom da se primenom razvijenih govornih tehnologija obogati standardna univerzitetska biblioteka u vidu paralelne audio-biblioteke. Ovakvo unapređenje predstavlja inovaciju u univerzitetskom obrazovanju i povećava dostupnost literature upotrebom govornih tehnologija.