Exploring the possibilities of the distributed power system and the active role of electric and hybrid vehiclesin cities and tourist centers in Serbia and Montenegro

Vrsta projekta: Strani

Period realizacije: 01.01.2019‐31.12.2020

Partneri na projektu:

  • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet

Rukovodilac: prof. dr Vladimir Katić, prof. dr Saša Mujović

Poslednjih godina intenziviran je tempo razvoja i primene hibridnih i električnih vozila. Svi glavni proizvođači automobila u svoj portfolio uvode i ova rešenja pogona. Istovremeno se razvija i širi mreža električnih punionica, ali i proizvodni kapaciteti obnovljivih izvora energije, pre svega iz energije vetra, sunca i biomase. Projekat razmatra optimalne strategije korišćenja obnovljivih izvora energije za napajanje električnih i hibridnih vozila. Takođe, istražuje i mogućnost primene ovih vozila kao aktivnih aktera u elektroenergetskog sistemu i njihov uticaj na kvalitet električne energije. U Srbiji i Crnoj Gori primena električnih vozila tek je u ranoj fazi, postojeći broj veoma je mali, broj punionica je skroman, pa je kretanje ovih vozila, bilo domaćih ili stranih, ograničeno. U dosadašnjim istraživanjima oba tima su se bavila razmatranjem novih konfiguracija energetskih pretvarača, njihovom interkonekcijom sa mrežom. Razvijena su i predložena specifična rešenja za infrastrukturu punionica u gradskim područjima i na ključnim putnim pravcima. Sad se ova istraživanja proširuju na izvore električne energije za napajanje ovih vozila, njihov uticaj na rad električne mreže i kvalitet električne energije, kao i na ispitivanje mogućnosti njihove aktivne uloge u sistemu (V2G i G2V način rada), te povećanja energetske efikasnosti. Rezultati će biti prikazani u naučnim radovima publikovanim u međunarodnim naučnim časopisima ili zbornicima sa konferencija, ali i u sklopu master i diplomskih radova studenata.