Merenja u konceptu “pametne” distributivne mreže – TR32019

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 2011 – 2020

Partneri na projektu:

  • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu,
  • Prirodno-matematički fakultet Univerziteta u Novom Sadu,
  • Elektrotehnički institut Nikola Tesla u Beogradu,
  • Institut tehničkih nauka SANU,
  • Institut za hemiju, tehnologiju i metalurgiju u Beogradu,
  • Elektronski fakultet Univerziteta u Nišu.

Budžet projekta: 11.840.000,00 RSD (budžet Fakulteta tehničkih nauka: 7.391.560,00 RSD)

Rukovodilac: prof. dr Zoran Mitrović

Merenja i merne metode predstavljaju tehničko-tehnološku osnovu upravljanja i efikasnog korišćenja bilo kog, a posebno elektroenergetskog sistema. Projekat se bavi istraživanjem merenja i mernih metoda u „pametnim“ distributivnim mrežama, gde su za donošenje odluka od ključnog značaja kvalitetno i pravovremeno merenje velikog broja signala i merne metode koje obezbeđuju pravovremene, što je moguće preciznije osnovne i izvedene podatke – rezultate merenja u cilju optimalnog upravljanja energetskim, prenosnim i distributivnim resursima u cilju povećanja energetske efikasnosti.

Osnovni cilj projekta TR32019 je stvaranje nove, domaće merne tehnologije, koja treba da bude jednostavna, robusna, precizna i kompatibilna sa konceptom pametne mreže u elektrodistribuciji.