Pametne elektrodistributivne mreže zasnovane na Distributivnom menadžment sistemu i distribuiranoj proizvodnji

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.01.2011. – 31.12.2019

Partneri na projektu:

  • Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu
  • Institut “Mihajlo Pupin“ Univerziteta u Beogradu

Rukovodilac: prof. dr Dragan Popović

Funkcionalnost elektrodistributivnih mreža ovim projektom će se podići na visok novo nametnut potrebama 21. veka. Taj nivo je definisan konceptom pametnih elektrodistributivnih mreža. Ovim projektom koncept pametnih mreža tretira se kao integracija distributivnog menadžment sistema i SCADA sistema, s jedne strane i distribuirane proizvodnje i ostalih energetskih resursa s druge strane.