Razvoj dijaloških sistema za srpski i druge južnoslovenske jezike – TR32035

Vrsta projekta: Domaći

Period realizacije: 01.01.2011. – 31.12.2019.

Partneri na projektu:

1) Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, Srbija;
2) Univerzitet u Novom Sadu, Srbija;
3) Filozofski fakultet, Novi Sad, Srbija;
4) AlfaNum doo, Novi Sad, Srbija.

Budžet projekta: 5.563.652,00 din - ukupan budžet projekta, 3.911.546,00 din - budžet FTN-a

Rukovodilac: prof. dr Vlado Delić

Predmet istraživanja su dijaloški sistemi, tj. računarski sistemi čija je osnovna namena da komuniciraju s korisnikom na način što približniji prirodnoj komunikaciji između ljudi – tekstualnoj ili govornoj. Dijaloški sistemi mogu kombinovati tekst, govor i druge elemente komunikacije (npr. vizuelne i taktilne). Mogućnosti njihove primene su ogromne, a kao najbitnije se izdvajaju: pružanje informacija korisniku, izdavanje govornih komandi sistemu, razvoj asistivnih sistema, primene u obrazovanju i zdravstvu, itd. Dijaloški sistemi se u velikoj meri oslanjaju na tzv. jezičke i govorne tehnologije, u čijem razvoju i primeni je ovaj projektni tim lider u regionu i ima stratešku prednost u razvoju ovih sistema za većinu južnoslovenskih jezika. Naime, u okviru uspešne saradnje FTN i preduzeća AlfaNum sa nekoliko NIO i preduzeća iz Srbije i regiona već su razvijene pojedine jezičke i govorne tehnologije visokog kvaliteta za srpski i neke druge južnoslovenske jezike. Ovo je izuzetno važno, jer se ove tehnologije ne mogu tako lako „uvesti iz inostranstva“, nego se moraju u velikoj meri posebno razvijati za svaki jezik i prilagođavati njegovim specifičnostima, a za to je po pravilu potrebno dosta vremena i resursa, pa su do sada jezičke i govorne tehnologije razvijene do visokog nivoa i široko primenjene za relativno mali broj jezika u svetu.