Rukovodici studijskog programa

Rukovodilac studijskog programa za Energetiku, eletroniku i telekomunikacije za osnovne akademske studije je:

dr Milan Sečujski
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 2. sprat, kabinet 221
Tel.: 021/475-2999, 021/485-2533
Fax: 021/475-0572
Email: secujski@uns.ac.rs

Rukovodilac studijskog programa za Energetiku, eletroniku i telekomunikacije za master akademske studije je:

dr Stevan Grabić
Zvanje: docent
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 3. sprat, kabinet 306
Tel.: 021/485-2556
Fax: 021/47-505-72
Email: grabics@uns.ac.rs

Rukovodilac studijskog programa za Energetiku, eletroniku i telekomunikacije za doktorske akademske studije je:

prof. dr Veran Vasić
Zvanje: redovni profesor
Titula: doktor tehničkih nauka
Kancelarija: FTN – Blok F, 3. sprat, kabinet 307
Tel.: 021/485-2501
Fax: 021/47-505-72
Email: veranv@uns.ac.rs