Skupovi

Rezultati istraživačkog rada se prikazuju na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja. Ne treba zaboraviti da je naš Departman organizator naučnih simpozijuma i konferencija, kao što su: