BILTEN DEET 376-2021

Poštovane profesorice i profesori,
molim vas da pogledate dati materijal i da, ukoliko imate neke primedbe, iste dostavite u sekretarijat DEET do ponedeljka, 22.03.2021. godine, do 9 časova.

Master radovi

R. br. Student                       Naslov rada Komisija
1 Bogdan Kovačev Razvoj aplikacije za ažuriranje modela elektroenergetske mreže u okviru Cloud okruženja 1. dr Darko Čapko, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Srđan Vukmirović,
vanr. prof.,

FTN, Novi Sad, mentor.
2 Đorđe Tošić Razvoj i integracija SIEM softverskog rešenja u SCADA sisteme 1. dr Srđan Vukmirović,
vanr. prof., 

FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nemanja Nedić, doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Darko Čapko, vanr. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.
3 Ilija Gelić PLC program za upravljanje elektromotornim pogonima velike snage 1. dr Stevan Cvetićanin, doc., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Damir Mađarević,
vanr
. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Dejan Jerkan, doc.,
FTN, Novi Sad, mentor.
4 Vuk Vidačić Uticaj distribuiranih energetskih izvora na propade napona u distributivnoj test mreži 1. dr Dragan Dinu, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Aleksandar Stanisavljević,
doc.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Vladimir Katić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Doktorske disertacije

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog sastava Komisije za ocenu podobnosti kandidata, teme i mentora za izradu doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Tijana Nosek
Ekspresivni višejezični sintetizator govora 1. dr Tatjana Grbić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Nikola Đurić, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,

3. dr Tatjana Lončar-Turukalo,
vanr. prof., 

FTN, Novi Sad, član,
4. dr Nikša Jakovljević, vanr. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
5. dr Jelena Nikolić, vanr. prof., 
Elektronski fakultet, Niš, član.

Predlažem Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji predlog Izveštaja Komisije o oceni doktorske disertacije:

R. br. Student Naslov rada Komisija
  1 Sonja Kanjuh Estimacija stanja aktivnih distributivnih mreža integrisana u distributivni menadžment sistem 1. dr Vladimir Strezoski, red. prof., 
FTN, Novi Sad, predsednik,
2. dr Andrija Sarić, red. prof.,
FTN, Novi Sad, član,
3. dr Duško Bekut, red. prof., 
FTN, Novi Sad, član,
4. dr Dragan Tasić, red. prof.,
Elektronski fakultet, Niš, član,
5. dr Goran Švenda, red. prof.,
FTN, Novi Sad, mentor.

Konkurs za izbor u zvanje

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent ili vanredni profesor, za užu naučnu oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, i zasnivanje radnog odnosa sa 10% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Goran Švenda, red. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Milan Gavrić, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
3. dr Imre Lendak, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
4. dr Darko Čapko, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Automatika u upravljanje sistemima, član Komisije,
5. dr Dragan Tasić, red. prof., Elektronski fakultet, Niš, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Nemanja Nedić.

Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo predlaže da se pokrene postupak za izbor kandidata u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Elektroenergetika, i zasnivanje radnog odnosa sa 20% radnog vremena, na određeno vreme u trajanju od 5 (pet) godina, i imenuje Komisiju za pisanje Izveštaja o prijavljenim kandidatima u sastavu:

1. dr Predrag Vidović, vanr. prof., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, predsednik Komisije,
2. dr Luka Strezoski, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
3. dr Neven Kovački, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije,
4. dr Aleksandar Selakov, doc., FTN, Novi Sad, uža naučna oblast: Primenjeno softversko inženjerstvo, član Komisije,
5. dr Zoran Stojanović, vanr. prof., Elektrotehnički fakultet, Beograd, uža naučna oblast: Elektroenergetika, član Komisije.

Kandidat je Marko Obrenić.

Predlažem Izbornom veću Departmana da izabere:

1. Vladimir Popović,

u zvanje: docent, za užu naučnu oblast: Energetska elektronika, mašine i pogoni i obnovljivi izvori električne energije, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 5 (pet) godina.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Univerziteta u Novom Sadu, broj 1620, od 15.02.2021. do 15.03.2021. godine.

2. Vukan Ninković,

u zvanje: asistent, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 3 (tri) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-799/1,
od 10.03.2021. do 17.03.2021. godine.

3. Nemanja Krajčinović,

u zvanje: saradnik u nastavi, za užu naučnu oblast: Telekomunikacije i obrada signala, i donese odluku o zasnivanju radnog odnosa sa punim radnim vremenom na određeno vreme od 1 (jedne) godine.

Izveštaj o izboru, koji je objavljen u Biltenu Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, broj 01-783/1,
od 04.03.2021. do 11.03.2021. godine.

Angažovanje nastavnika i saradnika sa Fakulteta tehničkih nauka na drugoj visokoškolskoj ustanovi

Katedra za telekomunikacije i obradu signala predlaže Nastavno-naučnom veću Departmana da usvoji Zahtev za davanje saglasnosti za angažovanje nastavnika:
prof. dr Vlado Delić (plan fonda nastave)
na drugoj visokoškolskoj ustanovi: Medicinski fakultet, Novi Sad, u školskoj 2020/2021. godini.