Uprava

Rukovodilac Departmana dr Boris Dumnić, doc.

Sekretarijat:

  • Nataša Tintor, poslovni sekretar
  • Ljubinka Gerić, finansijski referent
  • Mihaljević Ljiljana, Stručni saradnik za opšte poslove i medjunarodne projekte