Godišnje nagrade DEET-a za 2023. dodeljene pojedincima

U četvrtak, 21. decembra 2023. godine, u amfiteatru Naučno-tehnološkog parka, održana je Svečana sednica Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, kojoj su prisustvovali zaposleni na Departmanu, predstavnici kompanija sa kojima smo najviše sarađivali u prethodnoj godini, kao i naši dragi penzioneri. Nakon pregleda najznačajnijih aktivnosti i rezultata koji su postignuti, dodeljene su tradicionalne nagrade zaposlenima koji su se najviše istakli u toku 2023. godine, kao i kompanijama koje su dale najveći doprinos razvoju naših studijskih programa. Članovi Kolegijuma su izrazili najiskrenije čestitke dobitnicima nagrada i pozvali sve da u narednoj godini nastave sa odličnim radom u nastavi i istraživanjima.

Najzaslužniji pojedinci:

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo za 2023. godinu dobio je:
MSc Darko Lazarević, asistent

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače za 2023. godinu dobio je:
MSc Mladen Vučković, asistent

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za elektroniku za 2023. godinu dobio je:
MSc Milan Bodić, asistent

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za telekomunikacije i obradu signala za 2023. godinu dobila je:
dr Dragana Bajović, vanredni profesor

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za električna merenja za 2023. godinu dobila je:
MSc Sanja Mandić, asistent

Nagradu za najzaslužnijeg pojedinca Katedre za teorijsku elektrotehniku za 2023. godinu dobila je:
dr Gorana Mijatović, docent

Nastavnik sa najvećim brojem radova sa SCI liste u 2023. godini je:
prof. dr Goran Stojanović, redovni profesor

Saradnik ili istraživač u istraživačkom ili naučnom zvanju sa najvećim brojem radova sa SCI liste u 2023. godini je:
dr Milan Radovanović, viši naučni saradnik

Član DEET-a sa najvećim brojem heterocitata u 2023. godini (prema Scopus bazi) je:
prof. dr Goran Stojanović, redovni profesor

Nagrada „Dr Vladan Desnica” dodeljena je:

  • Student koji je izradio najbolji diplomski/diplomski – master rad iz oblasti modelovanja, simulacija i projektovanja elektronskih kola u 2023. godini:
    Nikola Šormaz

  • Najbolji student/studentkinja smera Mikroračunarska elektronika u 2023. godini:
    Dejan Pejić