Konferencija MERNO-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023

U periodu od 26. do 29. decembra 2023. godine, u Svečanoj sali Kule Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, održaće se konferencija MERNO-INFORMACIONE TEHNOLOGIJE 2023 (MIT 2023).

Organizatori konferencije su prof. dr Platon Sovilj, rukovodilac studijskog programa „Merenje i regulacija“, Katedra za električna merenja Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu i Centar za Metrologiju Fakulteta tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu.

Ovogodišnja konferencija je posvećena obeležavanju 150 godina metrologije u Srbiji, a ključna izlaganja u okviru konferencije su:

– „Analiza i predlog prelaznog rešenja merenja i obuhvata podataka o snazi i energiji u konzumu EPS-a“, prof. dr Vladimira Vujičića (26. 12. 2023. godine u 16:00 časova),
– „Upotreba IoT, FPGA i SCPI projekata u nastavi“, prof. dr Milana Vidakovića (26. 12. 2023. godine u 17:30 časova),
– „Kognitivni procesi u biološki inspirisanim tehnologijama“, prof. dr Sunčice Zdravković (27. 12. 2023. godine u 14:00 časova),
– „Zaštita od nejonizujućih zračenja – šta znamo o 5G?“, prof. dr Vesne Spasić-Jokić (28. 12. 2023. godine u 14:00 časova) i
– „Digitalna interaktivna psihologija“, prof. dr Svetlane Borojević (28. 12. 2023. godine u 17:30 časova).