Laureat prestižne nagrade „Dr Zoran Đinđić“ – doc. dr Luka Strezoski

Fondacija „Dr Zoran Đinđić“ od 2004. godine dodeljuje godišnje nagrade za mlade naučnike i istraživače i godišnju nagradu za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka.

Godišnje nagrade za mlade naučnike i istraživače dodeljuju se najboljim mladim naučnicima i istraživačima sa teritorije AP Vojvodine, za postignute izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada u školskoj godini koja prethodi raspisivanju konkursa. Kvalitet naučnih rezultata ocenjuje se na osnovu naučnog nivoa i značaja rezultata, uticajnosti, citiranosti, parametara kvaliteta časopisa i konkretnog naučnog doprinosa kandidata u realizaciji rezultata. Pored kvaliteta, u oceni naučno-istraživačkog doprinosa uzima se u obzir i niz kvantitativnih pokazatelja.

Nagrade „Dr Zoran Đinđić“, za 2020. godinu, svečano su uručene u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu 30. decembra 2020. godine.

Počastvovani smo i jednako ponosni da je laureat prve nagrade „Dr Zoran Đinđić“ za mladog naučnika i istraživača, za 2020. godinu – dr Luka Strezoski, docent na Departmanu za energetiku, elektroniku i telekomunikacije i šef Katedre za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo.

U ime Pokrajinskog sekretarijata za visoko obrazovanje i naučno-istraživačku delatnost, koji je tradicionalni finansijski pokrovitelj nagrada, pokrajinski sekretar, prof. dr Zoran Milošević, je doc. dr Luki Strezoskom svečano uručio ovu prestižnu nagradu.

Prva nagrada „Dr Zoran Đinđić“ rezultat je mnogobrojnih dostignuća doc. dr Strezoskog u oblasti nauke i istraživačkog rada.
Oblast istraživanja kojom se doc. dr Strezoski bavi je integracija, modelovanje i zaštita elektroenergetskih sistema, sa velikom količinom obnovljivih izvora energije.
Doc. dr Strezoski je doktorirao sa svojih 27 godina, 2017. godine, sa prosečnom ocenom 10,00. Usavršavao se u Ujedinjenom Kraljevstvu i u Sjedinjenim Američkim Državama, unapređujući svoja znanja kroz stručne prakse.
Autor je i koautor 13 radova sa SCI liste, od čega su 8 radova kategorije M21a (na većini radova je prvi autor), kao i 21 rada ostalih kategorija. Realizovao je četiri predavanja po pozivu, urednik/gostujući urednik je dva međunarodna časopisa (od kojih je jedan kategorije M21a) i koautor je jednog tehničkog rešenja primenjenog na nacionalnom nivou (M82). Indeks kompetentnosti mu je 150, a indeks citiranosti 67 sa h-indeksom 5 prema „SCOPUS“ bazi.
Dodatno, doc. dr Strezoski je savetnik i mentor nekoliko studenata pri izradi doktorskih disertacija.
Učesnik je na jednom projektu finansiranom od strane Ministarstva prosvete i tehnološkog razvoja Srbije i na dva projekta finansirana od strane EU.
Učestvovao je u organizaciji jednog od vodećih svetskih naučnih skupova u oblasti elektrotehnike i računarstva, na Univerzitetu u Novom Sadu (IEEE EUROCON 2019).
Pored naučno-istraživačkog rada, doc. dr Strezoski ostvaruje značajan doprinos u privredi. Kao glavni savetnik („Principal Consultant”) u okviru multinacionalne kompanije „Schneider Electric” aktivno se bavi primenom naprednih metoda u industriji i zadužen je za savetovanje inženjerskih timova pri razvoju industrijskih alata za integraciju velike količine obnovljivih izvora.
Pored toga, doc. dr Strezoski aktivno učestvuje u više međunarodnih industrijskih projekata u oblasti upravljanja i zaštite elektroenergetskih sistema sa velikom količinom obnovljivih izvora. Bezbedna integracija velike količine obnovljivih izvora i zamena elektrana i automobila na fosilna goriva čistim izvorima energije i električnim automobilima, jedini je put ka zdravom i održivom životu ljudi na planeti. Navedeno je moguće ostvariti jedino sistematskim pristupom i razvojem potrebnih alata za integraciju, nadzor, upravljanje i zaštitu ovakvih sistema budućnosti, na čemu se upravo bazira rad doc. dr Strezoskog.
Celokupan rad doc. dr Luke Strezoskog ima ogroman značaj za društvo.

Više informacija o svečanoj dodeli nagrade „Dr Zoran Đinđić“ možete pročitati u vestima na sajtu Fakulteta tehničkih nauka, kao i u vestima na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.

Doc. dr Luki Strezoskom čestitamo i želimo mu mnogo uspeha u daljem radu.