Laureat prve nagrade „Dr Zoran Đinđić“ – naučni saradnik Mitar Simić

U Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, 29. decembra 2022. godine, svečano su uručene nagrade „Dr Zoran Đinđić” za mlade naučnike i istraživače i Nagrada „Dr Zoran Đinđić” za najbolji master rad iz filozofskih i socioloških nauka za 2022. godinu.

Laureat prve nagrade „Dr Zoran Đinđić” za mladog naučnika i istraživača je dr Mitar Simić, naučni saradnik sa Katedre za elektroniku Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije.

Izrazita nam je čast da su zaposleni sa našeg Departmana treći put nosioci prve nagrade.

U ime svih zaposlenih na Departmanu, naučnom saradniku Mitru Simiću čestitamo i želimo mu puno uspeha u daljem radu.

Oblasti istraživačkog rada dr Mitra Simića obuhvataju razvoj tekstilne i fleksibilne elektronike, kao i klasičnih senzora, mernih sistema i intrumentacije. Autor je 28 naučnih radova u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom, kao i preko 30 saopštenja na međunarodnim konferencijama. Ostvario je indeks kompetentnosti preko 200, SCOPUS citiranost radova iznosi 210, a h-indeks 7.

Odabrane reference:

  1. M. Simić et. al., “A Portable Device for Passive LC Sensors Readout with Low-Coupling Enhanced Sensitivity”, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, ISSN: 0018-9456, 2022, doi: 10.1109/TIM.2022.3232089.
  2. M. Simić et. al., “Portable Heating and Temperature Monitoring System with a Textile Heater Embroidered on the Facemask”, ACS Omega, ISSN: 2470-1343, 2022, doi: 10.1021/acsomega.2c06431.
  3. M. Simić et. al., “A Randles Circuit Parameter Estimation of Li-ion Batteries with Embedded Hardware”, IEEE Transactions on Instrumentation & Measurement, ISSN: 0018-9456, 2022, doi: 10.1109/TIM.2022.3183661.
  4. M. Simić et. al. “Portable Respiration Monitoring System with Embroidered Capacitive Facemask Sensor”, MDPI Biosensors, ISSN: 2079-6374, 2022, doi:10.3390/bios12050339.
  5. M. Simić et. al. “Wireless Readout of Resistive Sensors”, IEEE Sensors Journal, ISSN: 1530-437X, 2022, doi: 10.1109/JSEN.2022.3145875.

Fondacija „Dr Zoran Đinđić“ od 2004. godine dodeljuje godišnje nagrade za mlade naučnike i istraživače i godišnju nagradu za najbolji diplomski rad, završni rad na master akademskim studijama ili magistarski rad iz filozofskih i socioloških nauka.

Godišnje nagrade za mlade naučnike i istraživače dodeljuju se najboljim mladim naučnicima i istraživačima sa teritorije AP Vojvodine, za postignute izuzetne rezultate u oblasti nauke i istraživačkog rada u školskoj godini koja prethodi raspisivanju konkursa. Kvalitet naučnih rezultata ocenjuje se na osnovu naučnog nivoa i značaja rezultata, uticajnosti, citiranosti, parametara kvaliteta časopisa i konkretnog naučnog doprinosa kandidata u realizaciji rezultata. Pored kvaliteta, u oceni naučno-istraživačkog doprinosa uzima se u obzir i niz kvantitativnih pokazatelja.

Više informacija o svečanoj dodeli nagrade „Dr Zoran Đinđić“ možete pročitati u vestima na sajtu Univerziteta u Novom Sadu.