Odluka Nastavno-naučnog veća o radu Fakulteta tehničkih nauka tokom vanrednog stanja (25.3.2020.)

Zbog uvođenja mera vanrednog stanja, Fakultet tehničkih nauka je na 42. Sednici Nastavno-naučnog veća, održanoj 25.03.2020. godine, u okviru tačke “nastavna i studentska pitanja” usvojilo sledeće mere:

  1. Da se nastava (predavanja, auditorne i računarske vežbe) izvode pomoću platforme za učenje na daljinu SOVA, te se zbog toga svi nastavnici, saradnici i studenti moraju registrovati na toj platformi.
  1. Eksperimentalne laboratorijske vežbe biće nadoknađene u terminima koji će biti definisani nakon ukidanja mera vanrednog stanja.
  1. Završni ispiti će biti izvedeni u ispitnim rokovima koji će biti definisani Radnim kalendarom i Rasporedom ispita nakon ukidanja vanrednog stanja.
  1. Nastavnici i saradnici mogu da postavljaju na platformu SOVA svoja autorizovana predavanja i vežbe, i pdf verzije udžbenika, praktikuma, zbirki zadataka i drugih materijala uz garantovanu zaštitu autorskih prava od strane Fakulteta.
  1. Aprilski ispitni rok, koji je definisan Radnim kalendarom i predviđen za period 30.03.2020.– 04.04.2020.,  se odlaže do ukidanja mera vanrednog stanja.
  1. Obustavlja se pripremna nastava iz Matematike za vreme vanrednog stanja a nastaviće se nakon ukidanja tih mera. Ako se uvedu nove vanredne mere, biće doneta nova odluka NN Veća Fakulteta.

Predsednik NNV Fakulteta tehničkih nauka
Prof. dr Rade  Doroslovački