Prezentacija studijskih modula za upis II godine studijskog programa E1

Dragi studenti,

U skladu sa Uredbom Vlade Republike Srbije o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, od kojih je jedna – zabrana okupljanja većeg broja lica u zatvorenim prostorijama, odlažu se javne prezentacije studijskih modula studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije.

Iz tog razloga predstavljamo vam prezentacije studijskih modula studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije, u pdf formatu na web stranici DEET-a, namenjene studentima prve godine studijskog programa Energetika, elektronika i telekomunikacije za upis druge godine, izborom jednog od postojećih pet studijskih modula:

  1. Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi,
  2. Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine,
  3. Mikroračunarska elektronika,
  4. Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala,
  5. Merno-informacioni sistemi.

Za sve dodatne informacije, pitanja i sl., a kako bi se na pravi način mogli opredeliti za jedan od postojećih studijskih modula, možete da se obratite sledećem nastavnom osoblju:

  1. Elektroenergetika – Elektroenergetski sistemi:
  1. Elektroenergetika – Energetska elektronika i električne mašine:
  1. Mikroračunarska elektronika:
  1. Informaciono-komunikacione tehnologije i obrada signala:
  1. Merno-informacioni sistemi:

Nadamo se da ćete dobiti sve potrebne odgovore, razjasniti sve dileme i odabrati pravi izbor za sebe i na taj način uspešno nastaviti sa svojim studijama na jednom od najprestižnijih studijskih programa – E1.

Svako dobro,
prof. dr Boris Dumnić