Stručna ekskurzija TE-TO Novi Sad

Studenti četvrte godine Fakulteta tehničkih nauka, studijskih modula Elektroenergetika: Energetska elektronika i električne mašine i Elektroenergetski sistemi u organizaciji Departmana za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Katedre za energetsku elektroniku i pretvarače posetili su Termoelektranu-toplanu Novi Sad.Termoelektrana-toplana Novi Sad posluje u okviru Javnog preduzeća „Elektroprivreda Srbije“ kao ogranak koji pored proizvodnje električne energije za potrebe elektroenergetskog sistema Srbije proizvodi i toplotnu energiju za potrebe gradskih toplana u Novom Sadu.

Prednost ovakvog postrojenja je proizvodnja energije u savremenom, kogeneracijskom procesu koji omogućava uštedu primarnog energenta (prirodnog gasa ili mazuta). Ovakav način proizvodnje pravi uštedu od 25 % u odnosu na odvojenu proizvodnju električne i toplotne energije. Sa ukupnom godišnjom proizvodnjom od 1.500 GWh električne energije ovo postrojenje se svrstava u red najvećih proizvođača električne energije na teritoriji AP Vojvodine.

Studentima je tokom posete omogućen pristup svim delovima postrojenja sa posebnim osvrtom na delove koji su povezani sa proizvodnjom i prenosom električne energije. Ovu stručnu ekskurziju predvodio je prof. dr Veran Vasić sa FTN-a, a u ime osoblja Termoelektrene-toplane Novi Sad goste su dočekali naši bivši studenti Velibor Lazarević, Željko Stojaković i Radenko Stanić koji su predvodili grupe studenata u toku posete i odgovarali na njihova brojna pitanja.