Sinha Ankita

Katedra: 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
E-mail: ankita.sinha@uns.ac.rs
Kabinet: F blok, III sprat, kancelarija 308