Boruš Stevan

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Saradnik u nastavi
E-mail: stevab@uns.ac.rs