Čavić Željko

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
E-mail: zcavic@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 219
Telefon: 021/485 4533