Dujić Dražen

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent sa doktoratom
E-mail: dujicd@uns.ac.rs
Kabinet: Blok F 304
Telefon: 485 - 2504