Dujić Jugoslav

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
E-mail: jdujic@uns.ac.rs
Telefon: 485-2594; 485-2595