Gerić Ljubomir

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Redovni profesor
E-mail: gera@uns.ac.rs
Telefon: 485-2598; 6350-324