Gutai Ivan

Katedra: 225 - Katedra za električna merenja
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
Kabinet: NTP 231
Telefon: 021/485 4540