Haška Aleksandra

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Istraživač pripravnik
E-mail: haskaata@gmail.com
Kabinet: NTP
Telefon: 021/485 4508