Todorović Ivana

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
Kabinet: NTP 207 lab.