Ivanović Zoran

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Vanredni profesor
E-mail: zorani@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet: Blok F 306
Telefon: 485-2556