Janev Marko

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Viši naučni saradnik
Kabinet: Blok F 225
Telefon: 485-2521