Milojević Jelena

Katedra: 225 - Katedra za električna merenja
Radno mesto: Laborant
Zvanje: Laborant VSS
E-mail: nela035@gmail.com
Kabinet: NTP 234
Telefon: 021/485 4543