Jeoti Varun

Katedra: 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
E-mail: varunjeoti@hotmail.com
Kabinet: F blok, III sprat, kancelarija 308