Krajčinović Nemanja

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Saradnik u nastavi
E-mail: kr.nemanjja@gmail.com
Kabinet: NTP 120
Telefon: 021/485 4508