Krklješ Damir

Katedra: 223 - Katedra za elektroniku
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Istraživač saradnik
E-mail: krkljes@uns.ac.rs
Kabinet: Blok F 302
Telefon: 485-2551