Krsman Vladan

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Asistent sa doktoratom
E-mail: vkrsman@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 225
Telefon: 021/485 4534