Lončar Turukalo Tatjana

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Vanredni profesor
E-mail: turukalo@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: Blok F 303
Telefon: 485-2535