Maksimović Nataša

Katedra: 220 - Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Stručni saradnik za pravne poslove
E-mail: natasamax@uns.ac.rs
Kabinet: Blok F 320
Telefon: 485-2558;450-032