Marčetić Darko

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Redovni profesor
E-mail: darmar@uns.ac.rs
Lična prezentacija: http://www.keep.ftn.uns.ac.rs/
Kabinet: Blok F 304
Telefon: 485-2504