Mihaljević Ljiljana

Katedra: 220 - Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Stručni saradnik za opšte poslove i medjunarodne projekte
E-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 103
Telefon: 021/485 4503