Mihaljević Ljiljana

Katedra: 220 - Uprava departmana
Radno mesto: Administrativni saradnik
Zvanje: Stručni saradnik za opšte poslove i medjunarodne projekte
E-mail: lj.mihaljevic@uns.ac.rs
Kabinet: 320, Blok F, III sprat
Telefon: 021/ 485-25-59