Ninković Vukan

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Istraživač pripravnik
E-mail: vukan.ninkovic@gmail.com
Kabinet: NTP 120
Telefon: 021/485 4508