Petković Milica

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent sa doktoratom
E-mail: milica.petkovic@uns.ac.rs