Popović P. Dragan

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Redovni profesor