Prodanović Nenad

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
E-mail: nenad.prodanovic@gmail.com
Kabinet: Blok F 219
Telefon: 485-2516, 485-2517, 485-2523