Čubrić Tanja

Katedra: 221 - Katedra za elektroenergetiku i primenjeno softversko inženjerstvo
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Saradnik u nastavi
E-mail: radojcic.tanja@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 215
Telefon: 021/485 4531