Rašković Depalov Vesna

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Stručni saradnik na projektu
E-mail: vesna.raskovic@inovacija.org
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: Blok F 226
Telefon: 485 2525