Sandić Borisav

Katedra: 222 - Katedra za energetsku elektroniku i pretvarače
Radno mesto: Laborant
Zvanje: Laborant VS
E-mail: borosandic@uns.ac.rs
Kabinet: NTP 211 lab.