Škorić Tamara

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Nastavnik
Zvanje: Docent
E-mail: tamara.ceranic@gmail.com
Lična prezentacija: http://www.ktios.net/
Kabinet: Blok F 215
Telefon: 485-2518