Šobot Srđan

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Saradnik
Zvanje: Istraživač pripravnik
E-mail: srdjan_sobot@live.com
Telefon: 021/485-2523