Stanojev Vuk

Katedra: 224 - Katedra za telekomunikacije i obradu signala
Radno mesto: Asistent
Zvanje: Asistent
E-mail: vukstns@gmail.com
Telefon: 021/485-4508